ขั้นตอนและวิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์

รู้หรือไม่ว่า วิธีการฉาบปูนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของหน้าปูน หรือความต้องการของผู้ทำ โดยการฉาบปูนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ การฉาบปูนรองพื้น และการฉาบปูนตกแต่ง ซึ่งการฉาบปูนรองพื้น และการฉาบปูนตกแต่งจะมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไร ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่เนื้อหาด้านล่างนี้เลย

ขั้นตอนและวิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์

  • วิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์ : การฉาบปูนรองพื้น   ภายหลังปูนที่ตั้งเพี้ยมทำระดับแห้งดีแล้ว  ให้รดน้ำผนังให้เปียกโดยทั่วกัน  แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้นการฉาบปูนรองพื้นจะต้องให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ตั้งเพี้ยมไว้    ก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็ง  ให้ขัดผิวหน้าของเปียกอยู่เสมอเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน  7  วัน   จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้  ปูนฉาบรองพื้นจะมีความหนาประมาณ  13  มิลลิเมตร   ในกรณีที่จำเป็นให้ฉาบปูนรองพื้นมากกว่า  1  ครั้ง  ได้เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ  การฉาบปูนรองพื้นบนผิวคอนกรีตและผิวอิฐอัดแรงให้สลัดปูนผิวคอนกรีตและอิฐอัดแรงก่อน  ปูนสลัดให้ใช้ส่วนผสมของซีเมนต์  1  ส่วน  ต่อทราย  1  ส่วน ก่อนสลัดปูนจะต้องรดน้ำผิวที่จะสลัดให้เปียกเสียก่อน  การสลัดปูนให้สลัดด้วยไม้กวาด  และจะต้องมีผิวปูนติดเสมอกันทั้งหมด  รดน้ำปูนสลัดเสมอเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  และทิ้งไว้ให้แห้งจึงทำการฉาบปูนรองพื้นได้
  • วิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์ : การฉาบปูนตกแต่ง  ก่อนฉาบปูนตกแต่งให้รดน้ำผนังที่จะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อน  จึงฉาบปูนตกแต่งได้  โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับชั้นปูนฉาบรองพื้น ปูนฉาบตกแต่งจะต้องมีความหนาประมาณ 5  มิลลิเมตร  ในกรณีที่ระบุให้ปูนฉาบขัดมันให้ฉาบปูนตกแต่งให้ได้ระดับเสียก่อน  จึงทำการขัดมันผิวหน้า  ปูนฉาบตกแต่งจะต้องได้รับการรดน้ำให้เปียกอยู่ตลอดเวลา 48  ชั่วโมง  เพื่อกันการดูดน้ำปูน  เเละการเเตกร้าวตามมา

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ขั้นตอนและวิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์ที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ประกอบการไม่มากก็น้อย