รู้หรือไม่ว่า วิธีการฉาบปูนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของหน้าปูน หรือความต้องการของผู้ทำ โดยการฉาบปูนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ การฉาบปูนรองพื้น และการฉาบปูนตกแต่ง ซึ่งการฉาบปูนรองพื้น และการฉาบปูนตกแต่งจะมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไร ต้องตามมาหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่เนื้อหาด้านล่างนี้เลย ขั้นตอนและวิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์ วิธีการฉาบปูนคอนกรีต คิวมิกซ์ : การฉาบปูนรองพื้น   ภายหลังปูนที่ตั้งเพี้ยมทำระดับแห้งดีแล้ว  ให้รดน้ำผนังให้เปียกโดยทั่วกัน  แล้วจึงทำการฉาบปูนรองพื้นการฉาบปูนรองพื้นจะต้องให้ได้ระดับใกล้เคียงกับที่ตั้งเพี้ยมไว้    ก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็ง  ให้ขัดผิวหน้าของเปียกอยู่เสมอเป็นเวลา  48  ชั่วโมง  และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน  7  วัน   จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้  ปูนฉาบรองพื้นจะมีความหนาประมาณ  13  มิลลิเมตร   ในกรณีที่จำเป็นให้ฉาบปูนรองพื้นมากกว่า  1  ครั้ง  ได้เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ ...