เมื่อรถยนต์ของเราผ่านการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งหรือมากกว่า 7 ปี ผู้ใช้งานหลายท่านโดยส่วนใหญ่เลือกขยับมาทำประกัน 2+ แทน ด้วยความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 แต่จ่ายเบี้ยน้อยกว่า ประกัน2+ จึงกลายเป็นที่นิยมไม่ต่างจากปะกันชั้น1 เลยก็ว่าได้ ว่าแต่ความคุ้มครองของประกัน 2+ ราคาที่ถูกและคุ้มค่ากว่านั้นจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย ความคุ้มครองของประกัน 2 +  คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ที่เกิดจากความเสียหายต่อร่างกายและชีวิตบุคคลภายนอก โดยเงื่อนไขเป็นไปตามทุนประกันที่เราได้ทำประกันรถยนต์ไว้ คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ทั้งรถผู้เอาประกันและรถคู่กรณี ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือรถที่ถูกโจรกรรม แต่บางบริษัทก็จะต้องดูเจตนาด้วย เช่น เราจอดรถไว้ในที่ปลอดภัยแล้วแต่รถยังหาย กรณีเคสแบบนี้ทางบริษัทประกันก็ยินดีจ่ายค่าชดเชยให้อย่างแน่นอน คุ้มครองการเกิดไฟไหม้รถยนต์ในทุกกรณีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองรถยนต์จากภัยน้ำท่วม หรือหากเกิดอุทกภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็สามารถเคลมประกันได้ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ทั้งการเสียชีวิตและอวัยวะจากอุบัติเหตุทั่วโลก ค่ารักษาพยาบาลประกันของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร...